Yuuniifoormii mana barumsaa kan haaraa bahe

Shurraabii fi shamzii 


Surree kan dhiiraaShamizii dhiiraa fi dubaraa


T-shirt kan dhiiraaf dubaraa
 

Comments