Posts

Hawaasa Mana Barumsichaaf

barattooti keenya aaffilee qormaataaf isin qopheessu liinkii kanatti bu'uub seentanii buufachuu dandeessu click to download

BEEKSISA

Yuuniifoormii mana barumsaa kan haaraa bahe

Teachers Well-go

Baga gammaddan

Welcome to the Naqamte High School Advertising websit

Baga nagaan gara maarsariitii beeksisa mana baruumsaa sadarkaa lammaffaa naqamteetti nagaan dhuftan